Anekdot Jawa "Dongane Manjur"

by - Monday, November 30, 2015


Dongane Manjur
Dening : Rere Anggraini

Ing sawijining dina, ana ibu-ibu kompleks kang lagi omong-omongan sinambi milih sayur ing bakul sayur keliling.

Katmi : Mbakyu, jajal dudohono aku kyai sing dongane manjur. Aku ki arepe mantu anakku wedok sing ayu dewe sak kompleks iki lo.
Yahmi : Sapa yo, Yu. Aku ki lha ndak pati ngerti to.
Weh iyo sidane, Yu. Pak Haji Mukidin, kae lo sing diundang neng acara mantu anake Yu Darmi.
Katmi : Owalah si Mawar sing ora pati ayu kae to. Manjur tenan kuwi?
Marni : Iyo, Yu. Yo nyampleng pokoke. Jal bayangno, si Mawar ki didongakake ndang oleh momongan. Ehh ndlalah kersanane Gusti Allah kok durung nganti telung wulan si Mawar ki wes nglairne.
Yahmi : Nah, koyo ngono kuwi lo, Yu.
Katmi : Wehh, mandi tenan kuwi, Yu. Aku tak ngundang Pak Haji iku ae.Sumber gambar : https://gitacremonandra.wordpress.com/

You May Also Like

0 comments